teistik satanizm

 

Lucifer'ın sembolü
Lucifer'ın sembolü, teistik satanizmin sembollerinden birisi.

Teistik satanizm, Şeytan'ın ruhani varlığına ve gücüne tapınılan satanizm türü. Teizm'den yola çıkarak, kutsal kitaplarda anlatılan veya ruhani bir boyuttaki şeytana inanılır.

Ateistik satanizm ile beraber, Satanizm'in 2 kolundan birini oluşturmaktadır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Teistik Satanizm'in Alt Türleri

Spiritüel Satanizm

Spiritüel satanizm, teistik satanizmin alt kollarından birisidir. İçerisinde kara büyü ve çeşitli ritüeller barındırmaktadır. Okültizm ve maji ile yakın ilişki içerisindedir.

Spiritüel satanizm, ruhani bir boyutta yaşadığına inanılan şeytan ile iletişim kurma, ondan yardım isteme veya şeytana tapınma gibi eylemleri de barındırır. Spiritual satanistlerin çoğunluk bir kısmı; Şeytan'ı bilge, insanlara yol gösterici ve dost bir varlık olarak görmektedir.

Luciferianizm

    Ana madde: Luciferianizm

Luciferianlar için aydınlanma ve gelişme nihai hedeftir. Temel Lucifer ilkeleri hakikati ve irade özgürlüğünü vurgular, içsel benliğe ve kişinin nihai potansiyeline tapınır. Her bireyin içinde aynı şeye yönlendirir. Birey, insanların doğruyu, yanlıştan ayırmak ve iyilik yapmak için tanrılarra veya ebedi olarak cezalandırılma korkusuna ihtiyaç duymadığı gerekçesiyle ahlaksal dogmalardan uzak durur. Tüm fikirler kabul edilmeden önce test edilmeli ve bir bilinçsel süzgeçten geçirilmelidir. Bu yüzden birey, şüpheci olmalıdır çünkü bilgi ile anlayış değişken ve akışkandır. Lucifer'in bir Tanrı olarak mı yoksa sadece bir Arketip olarak mı tasarlandığına bakılmaksaksızın her ekolde; insanlığın kurtarıcısı ve sürekli kişisel gelişimin sembolizasyonu olduğu kadar nihai bilgi ve araştırmanın bir temsiliyetidir.

Teistik Luciferianlar, Lucifer'in gerçekte bir Tanrı olduğuna inanırlar. Bununla birlikte, Lucifer'e Yahudi-Hristiyan bir Tanrı olarak tapmazlar ancak bir öğretmen veya bir arkadaş olarak saygı gösterirler, öğretisini takip ederler. Teistik Luciferianlar, Sol El yolunun birer takipçileridir. Neo-Lucifer Kilisesi veya diğer cemaatler gibi büyük ölçüde törensel(seremonik) majiye, manevi hikâyelerin ve figürlerin okült ve edebi yorumlarına odaklanan kuruluşlardır. Bu yorumlara odaklanan inançsal kuruluşlar, farklı dogmalara ve yollara bağlı olabilirler.

Ayrıca bakınız


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski