cinsiyet kimliği

 

cinsiyet kimliği

    Cinsel kimlik ile karıştırılmamalıdır.

    Kişinin romantik ve cinsel çekimi için Cinsel yönelim sayfasına bakınız.

Cinsiyet kimliği (İngilizce: gender identity), kişinin kendini hangi cinsiyette hissettiğidir. Cinsiyet kimliği, bir kişinin doğumda atanan cinsiyeti ile ilişkili olabilir veya bundan farklı olabilir. Cinsiyet ifadesi tipik olarak bir kişinin cinsiyet kimliğini yansıtır, ancak bu her zaman böyle değildir. Bir kişi belirli bir cinsiyet rolüyle tutarlı davranışları, tutumları ve görünüşleri ifade edebilse de, bu ifade mutlaka cinsiyet kimliklerini yansıtmayabilir. Cinsiyet kimliği terimi ilk olarak 1964 yılında Robert J. Stoller tarafından kullanılmıştır.

Tüm toplumlar, bir toplumun diğer üyeleriyle ilişkili olarak bir kişinin öz kimliğinin temelini oluşturabilecek bir dizi cinsiyet kategorisine sahiptir. Çoğu toplumda, erkeklere ve kadınlara atanan cinsiyet özellikleri arasında, çoğu insanın bağlı kaldığı ve biyolojik ve toplumsal cinsiyetin tüm yönlerinde erkeklik ve kadınlık beklentilerini içeren ikili cinsiyet arasında temel bir ayrım vardır; biyolojik cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi. Bazı insanlar biyolojik cinslerine atanan cinsiyetin bazı yönlerini veya bazılarını tanımlamazlar; bu insanların bazıları transseksüel, Non-binary cinsiyettedir. Bazı toplumların üçüncü cinsiyet kategorileri vardır.

Cinsiyet kimliği genellikle üç yaşında oluşur. Üç yaşından sonra değiştirmek son derece zordur ve yeniden atama girişimleri cinsiyet disforisine neden olabilir. Hem biyolojik hem de sosyal faktörlerin oluşumunu etkilediği ileri sürülmüştür.

Ayrıca bakınız

TDK sözlük anlamı nedir?

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: gender identity

Bireyin biyolojik, ruhsal, toplumsal, kültürel vb. etkenlerin etkileşimiyle kendi bedenini ve benliğini bir erkek veya kadın olarak algılaması ve bu yönde davranması.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski