uykuda boşalma

 

uykuda boşalma

Islak rüya olarak da bilinen uykuda boşalma, gece emisyonu veya ihtilam (İngilizce: nocturnal emission), uyku esnasında kendiliğinden meydana gelen, erkeklerde orgazm ile boşalmayı, kadınlarda ise vajinal ıslanma veya orgazmı (ya da her ikisini) içeren durum. Gece emisyonları en çok ergenlik döneminde ve erken genç yetişkinlik yıllarında görülür ancak ergenlikten sonra herhangi bir zamanda da olabilir. Erkeklerin ıslak bir rüya sırasında uyanmaları ya da uyumaya devam etmeleri mümkündür ancak bazı araştırmacılar kadınlarda ıslak rüyanın sınıflandırılması için orgazm sırasında uyanma ve orgazmın gerçekleştiğini fark etme kriteri belirlemiştir. Sadece vajinal ıslanma, kadının orgazm olduğu anlamına gelmemektedir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Ejakülatın yapısı

Gece emisyonları sırasında üretilen ejakülatın toplanmasındaki zorluk nedeniyle, nispeten az sayıda çalışma ejakülat yapısını incelemiştir. İdiyopatik anejakülasyonu (nedeni belirsiz boşalamama durumu) olan 10 erkeğin gece emisyonu örneklerinin incelendiği bir çalışmada, meni konsantrasyonunun aynı erkeklerden penil titreşim stimülasyonu ile elde edilmiş meni örnekleri ile eşit olduğu bulunmuştur. Gece emisyon örneklerindeki spermlerin hareketliliği ve normal morfolojiye sahip olma oranları ise daha yüksek çıkmıştır.

Sıklık

Ayrıntılı bir çalışmada, erkek ve kadınların gündelik rüyalarının yaklaşık %8'inin bir tür cinsel aktivite içerdiği bildirilmiştir. Hem erkekler hem de kadınlar arasındaki seks rüyalarının yüzde dördü orgazm ile sonuçlanmaktadır.

Erkeklerde

Gece emisyonlarının sıklığı oldukça değişkendir. Bazı kaynaklar durumun 1-2 haftalık bir süre boyunca cinsel olarak aktif (cinsel ilişki veya mastürbasyon) olunmadığında ortaya çıktığını bildirmiştir. Bazı erkekler ergen iken çok sayıda gece emisyonu yaşadığını bildirmiş, diğerleri ise hiç yaşamadıklarını rapor etmiştir. ABD'de erkeklerin %83'ü hayatlarının bir döneminde gece emisyonları yaşamaktadır. Gece emisyonu yaşayan erkeklerde, ortalama sıklık 15 yaşındaki bekar erkekler için haftada 0,36 kez (yaklaşık üç haftada bir) ile 40 yaşında bekar erkekler için haftada 0,18 kez (yaklaşık beş buçuk haftada bir) olarak değişir. Evli erkeklerde değerler, 19 yaşındakiler için ortalama haftada 0,23 kez (ayda yaklaşık bir kez), 50 yaşındakiler içinse haftada 0,15 (yaklaşık her iki ayda bir) arasında değişmektedir. Dünyanın bazı bölgelerinde gece emisyonları daha yaygındır. Örneğin, Endonezya'da yapılan araştırmalar, erkeklerin %97'sinin 24 yaşına kadar gece emisyonu yaşadığını göstermiştir.

Bazı erkeklerin sadece belirli bir yaşta emisyonları varken, diğerleri ergenlik sonrası yaşamları boyunca bu emisyonlara sahiptir. Bir kimsenin gece emisyonu geçirme sıklığı, kesin olarak mastürbasyon sıklığı ile ilişkilendirilmemiştir. Alfred Kinsey, mastürbasyon frekansları ile gece emisyonlarının frekansları arasında bir miktar korelasyon olabileceğini bulmuştur. Genel olarak gece emisyonlarının en sık görüldüğü erkeklerde mastürbasyon oranları daha düşük olabilir.

Erkeklerin gece emisyonlarını etkileyebilecek faktörlerden biri testosteron bazlı ilaç kullanımıdır. Finkelstein et al. tarafından 1998 yılında ergenlik gecikmesi yaşayan çocuklar üzerinde yürütülmüş bir çalışmada, testosteron dozlarının artırılması sonucunda gece emisyonlarını bildiren erkek çocuk sayısında artış gözlemlenmiştir. İlaç almamış deneklerin %17'sinden ıslak rüyalar rapor edilirken, yüksek doz ilaç almış deneklerin %90'ına kadarı durumu rapor etmiştir.

Erkeklerin %13'ü gece emisyonu nedeniyle ilk boşalmalarını yaşamaktadır. Kinsey, gece emisyonu ile ilk boşalmalarını yaşayan erkeklerin, mastürbasyon yoluyla ilk boşalmalarını yaşayan erkeklerden daha yaşlı olduğunu keşfetmiştir. Çalışma, gece emisyonundan kaynaklanan böyle bir ilk boşalmanın, fiziksel uyarım yoluyla bu tür erkekler için gelişimsel olarak mümkün olandan bir yıl veya daha fazla geciktiğini göstermektedir.

Kadınlarda

Kadınlarda gece emisyonlarının sıklığı, tıpkı erkeklerde olduğu gibi değişkendir. 1953'te seks araştırmacısı Alfred Kinsey, soru sorduğu kadınların yaklaşık %40'ının bir veya daha fazla gece orgazmı veya ıslak rüya yaşamış olduklarını rapor etmiştir. Durumu yaşadıklarını bildirenler, ıslak rüyaların genellikle yılda birkaç kez meydana geldiğini, ilk deneyimin 13 yaş kadar erken görülebileceğini ve genellikle 21 yaşında meydana geldiğini belirtmiştir. Kinsey, kadın gece orgazmlarını tanımlarken uyku sırasında kişiyi uyandıracak olma kıstasını kullanmıştır.

Araştırmalar, erkeklerin kadınlara kıyasla daha sık ve yaygınca spontan noktürnal cinsel deneyimlere sahip olduğunu bulmuştur. Kadın ıslak rüyalarının kesin olarak tanımlanması erkek ıslak rüyalarına göre daha zor olabilir; çünkü boşalma genellikle erkek orgazmı ile ilişkilidir, vajinal ıslanma ise orgazmı göstermeyebilir.

Kültürel görüşler

Gece emisyonları hakkında çok sayıda kültürel ve dini görüş vardır. Aşağıda bazı bakış açılarının sınırlı bir özeti bulunmaktadır.

Romalılar

Antik Roma'da gece emisyonu, De rerum natura adlı eserde Lucretius tarafından belirtildiği üzere oldukça doğal olarak algılanmıştır:

Olgun yaşın yumurtalarda yarattığı tohum

Başlarsa ergenlik çağında çıtırdamaya, dıştan

Özdeşler gelir türlü gövdelerden, yaklaşır

Ergin delikanlıya, çıkar ortaya çiçeklenen

Bir renk, bir güzel yüz. İşte bunlar, tohumla

Dolmuş, şişmiş damarları uyarır, başlar

Sevişmede görülen boşalma, bir akıntı kirletir

Üstünü, gelişmişse, beslenmişse gövdemiz uyanır

Olgunluk evresinde yumurtalarda tohum. Nesneler

Değişik uyarılar, kımıldamalar yapar.

—Titus Lucretius Carus, De rerum natura

Yahudi ve Samârîlik

İbranice Kutsal Kitap'ta bahsi geçen Musa Kanunu'na göre, gece emisyonu olan bir adamın dini açıdan kirlendiği (טומאה; ṭumah) kabul edilir:

16 “ ‘Eğer bir adamdan meni akarsa, bedeninin tümünü yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. 17 Üzerine meni bulaşan her giysi ya da deri eşya yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. 18 Bir adam kadınla cinsel ilişkide bulunurken menisi akarsa, ikisi de yıkanacak ve akşama kadar kirli sayılacaklardır.

(Levililer 15:16-17)

9 “Düşmanlarınızla savaşmak üzere ordugah kurduğunuzda, her kötülükten sakınacaksınız. 10 Aranızda gece menisi boşaldığı için dinsel açıdan kirli biri varsa, ordugahın dışına çıkıp orada kalsın. 11 Akşama doğru yıkansın, gün batımında ordugaha dönsün.

(Tesniye 23:9-11)

Erken Hristiyanlık

Augustinus, erkeklerdeki gece emisyonlarının mastürbasyondan farklı olarak bir erkeğin vicdanını kirletmediğini; çünkü gönüllü eylemler olmadıklarını ve bu nedenle günah olarak kabul edilmeyeceklerini düşünmüştür.

İslam

Islak rüyalar (Arapça: إحتلام: ihtilam) İslam'da bir günah değildir. Oruç tutan bir kişinin (Ramazan ayında veya başka bir zamanda) mastürbasyon veya cinsel ilişki sırasında boşalması orucu bozarken, gece emisyonu orucu bozan bir neden değildir.

Buna karşılık bazı dini ritüellerin gerçekleştirilmesinde önce arınma ayini yapılması gerekmektedir. Müslüman âlimlerce, her boşalmanın cenâbet durumuna yol açtığı ve Müslümanların Kur'an'ın herhangi bir ayetini okumadan veya namaz kılmadan önce boy/gusül abdesti olması gerektiği kabul edilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski