hanehalkı

 

hanehalkı

Hanehalkı, aynı konutta ya da aynı konutun bir bölümünde yaşayan, bir veya daha fazla kişiden oluşan topluluktur. Bu topluluk; aralarında akrabalık bağı bulunsun veya bulunmasın, konutun hizmet ve yönetimine iştirak eden, kazanç ve masraflarını ayırmayan kişilerden meydana gelir.

Aile kavramıyla yakın bir ilişkisi bulunmasına rağmen, bu belirleyici bir ilişki değildir. Aile, akrabalık sistemiyle ilişkili bir toplumsal düzenlemedir. Hanehalkı ise barınma temelindeki ihtiyaçları genelgeçer bir mesken tanımına uygun mekanlarda karşılayan birey veya bireyleri ifade eder.

Hanehalkı, üretim, tüketim, servet birikimi, servetin aktarımı gibi çeşitli ekonomik etkinliklerin grçekleştirildiği temel ekonomik birimdir. Hanehalkı denince aklımıza ilk olarak aile gelir. Bununla birlikte, tek bir kişi ya da aynı çatı altında yaşayan ve ekonomik kararlarını birlikte alan herhangi bir grup insan da hanehalkı olabilir.

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

bk. tüketici

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: household

Aynı evde birlikte yaşayan, yetişkin bir kadını veya erkeği hanehalkının reisi olarak kabul eden, evdeki eşyaları ve olanakları paylaşan ve bir kişiden veya akraba olan ya da akrabalık bağı bulunmayan kişilerden meydana gelen sosyal birim.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski