gelir

 

gelir

Gelir, kişinin dönem başındaki servetinin dönem sonundaki servetine eşit olması koşuluyla, o dönem içinde tüketebileceği mal ve hizmet miktarı toplamıdır. Başka bir deyişle dönemsel olarak üretime katılmaları karşılığında elde ettikleri para ile ifade edilen değere verilen isimdir.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre ise Gelir; bir kişinin, bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların safi (net) tutarıdır. Gelir Vergisi Kanunu'na göre geliri oluşturan kazanç ve iratlar şunlardan oluşmaktadır:

 1. Ticari kazançlar
 2. Zirai kazançlar
 3. Ücretler
 4. Serbest meslek kazançları
 5. Gayrimenkul sermaye iratları
 6. Menkul sermaye iratları
 7. Diğer kazanç ve iratlar

Ayrıca bakınız

 • Gelir vergisi
 • Gelir dağılımı
 • Millî gelir
 • Gelir dağılımına göre ülkeler listesi

TDK sözlük anlamı nedir?

1. isim Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat:

      "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı." - Mahmut Yesari

2. isim Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: hasılat, sinema salonu hasılatı, İngilizce: box office, box office (takings, receipt), take, Fransızca: recette (d'un film), recette-salle, Almanca: Einnahme, Filmeinnahme, Filmertrag, Kasseneingangen

Sinema Bir filmin herhangi bir sinema salonunda ya da oynatım süresi boyunca sağladığı para. (Kesintili gelir ya da kesintisiz gelir olarak ikiye ayrılır).

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: varidat, İngilizce: income, Fransızca: revenu, recette

Her tür hak ve işlerle taşınır ve durağan mallardan sağlanan yararlar. (Aylık, ürem, kira, özel gelir vb. gibi).

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: income

1. Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasıladan bölüşüm sonunda aldıkları pay. 2. Emek faktörünün işlendirilmesinden sağlanan maaş, ücret, bahşiş, prim; finansal araçlardan sağlanan faiz, kâr payı gibi sermaye getirileri; taşınmaz ve topraktan sağlanan kira, rant; iş göremezlik, çocuk desteği; sağlık, işsizlik sigortası ve emeklilik gibi sosyal güvenlik kapsamındaki transfer ödemeleri ile şans oyunları vb. kaynaklardan elde edilen para miktarı.

Kelime Kökeni

Türkçe sözcük, Ad halinde Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı. - M. Yesari anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gelir kelimesi gider anlamındadır. Türkçe sözcük, Çekimli eylem halinde IPA: /geˈliɾ/ anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gelir kelimesi Heceleme: ge·lir anlamındadır.

Tarihte En Eski Kaynak

Türk Dil Kurumu, TDK (1940 - ~)

Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı. - M. Yesari

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve gelir kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski