neoklasisizm

 

Cupid'in Öpücüğü ile Canlanan Ruh; Antonio Canova tarafından; 1787; mermer; 155cm×168cm; Louvre

Neoklasisizm (İngilizce: neoclassicism) Antik Yunan ve Antik Roma dönemine ait tarzların yeniden canlandırılmasıyla ortaya çıkan bir akımdır. Bu akımın en önemli özelliklerinden biri önceki dönemlerdeki Barok ve Rokoko Sanatı'ndaki aşırı süslemeciliğe duyulan tepkinin ortaya konulmasıdır.

Medici Vazosu, Sankt-Peterburg 1830’lu yıllar

{tocify} $title={İçindekiler}

Neoklasisizm'e genel bakış

1700’li yıllarda yapılan arkeolojik kazıların bu akıma önemli etkisi olduğu kabul edilmektedir. Bu kazıların önemli olanlarından bazıları Pompei’de yer almaktadır. Ayrıca James Stuart ve Nicholas Revett’in öncülük ettikleri Atina harabelerinin rölövesinin çıkarılması da bu hususta önemli aşamalardan birisi olarak kabul edilir. Bu akım ilk olarak İtalya’nın Roma şehrinde başladı, ardından barok ve rokoko akımlarının yaygın olarak bulunduğu Almanya gibi ülkelere sıçradı.

TDK sözlük anlamı nedir?

(neo'klasisizm, l ince okunur), Fransızca néoclassicisme

1. isim, edebiyat Sembolizme karşı XX. yüzyılın başında ortaya çıkan, klasik üslubu canlandırmaya yönelik edebî akım.

2. isim, mimarlık Avrupa ve Amerika'da XVIII-XIX. yüzyıllarda Eski Yunan üslup ve tezyinatını geniş ölçüde kullanan mimari.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski