sorumluluk

 

sorumluluk

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

Sorumluluk, karakterin en önemli ögelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Sorumluluk duygusu ya küçük yaşta doğal olarak var olan çevre sebebiyle insanın içinde yer eder veya daha sonra dışarıdan verilen eğitimle yaratılır. Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır.Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır. Sorumluluk, varoluşçu felsefe anlayışının en önemli ögesi halindedir.

{tocify} $title={İçindekiler}

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

sorumluluk, -ğu

isim

Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet:

      "Babam bütün sorumluluğu üzerine aldı." - Mahmut Yesari

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: mesuliyet, İngilizce: responsability, Fransızca: responsabilité, Almanca: Verantwortung

Kişinin kendi eylemlerini ya da kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi.

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: mesuliyet, İngilizce: liability, Fransızca: responsabilité

1. Başkasına ilişkin bir dokuncanın buna yer verenince karşılanması, ödenmesi. 2. Sorumlu olma.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: responsibility

Bir kurum veya kişinin üstlendiği, yapmak zorunda bulunduğu veya yaptığı bir iş için hesap verme durumu.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski