veraset

 

veraset

Veraset, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisab edecekleri mallara da şamildir.

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisab eden ve Türkiye'de ikâmetgâhı olmayan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz.

{tocify} $title={İçindekiler}

Ayrıca bakınız

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(vera:set), Arapça verās̱et

1. isim, biyoloji Kalıtım.

2. isim, hukuk Mirasta hak sahibi olma:

      "Hatta türedi ortaklar da çıkacak, veraset bile düzülecek, soy sop iddialarına girilecekti." - Tarık Buğra

Kelime Kökeni

Arapça wrs̠ kökünden gelen wirās̠at وراثة  "miras edinme, varis olma, miras" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen irs̠ إرث  sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için irs maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve veraset kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski