Şedim

 

Şedim

Şedim, Cin için İbranice bir kelimedir. Tanah'da sadece iki kez bahsediliyor. Her iki durumda da, Putperestlerin kurban ettiği yabancı tanrılarla ilgili olarak.

{tocify} $title={İçindekiler}

Mitoloji

Bazı Yahudik efsanelerine göre, Şedim'in insanlar gibi yaratılması amaçlanmıştı, ama sonra Tanrı onların bedenlerini yaratacaktı, Şabat başladı ve bedenleri hiçbir zaman empoze edilmedi. Başka bir efsaneye göre, Şedim Samael'in soyundan gelenleridir. Şedim, ateş ve hava karışımından yaratıldı, İslami cin gibi. Şedim takıntı de sebep olabilir, ancak mutlaka kötülük değildir. Bazı Şedim dindar Tora gözlemcileri olduğu düşünülmektedir.

Şedim konusunda çağdaş görüş

Yahudilikte bugün, “Şedim” inançları, batıl inançlarına temel olmayan, bağlayıcı olmayan kısımlarına ve dolayısıyla normatif olmayan Yahudi pratiklerine dayanan kavramlardır veya Hasidizmin bir parçası ve dolayısıyla Halaha değil.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski