cin (İslam)

 

cin (İslam)

İslam dininde cin ateşten yaratılmış, gözle görülmeyen bir ruhani varlıktır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Etimoloji

Cinn Arapça da örttü veya gizledi anlamına gelen "cenne" kelimesinden türemiş bir cins isimdir. İsminin bu anlamı İslam dininde onların insanların duyularıyla idrak edilemeyeceği inancından kaynaklanır. Tekil hali "cinnî" olan kelimenin, çoğulu "cinne"dir. Cânn kelimesi de cin ile aynı manaya gelir.

Kullanım

Cin sözcüğünün iki farklı kullanımı vardır:

  1. "İns" sözcüğünün zıddı olarak kullanılır. Duyu organlarıyla algılanamayan ruhani varlıklara verilen genel isimdir. Bu kullanımda, cin kelimesi tüm ruhani varlıkları kapsar.
  2. Ruhani varlıkların bir türüne verilen isimdir.

İslam dininde ruhani varlıklar üç türdür: Melekler, şeytan ve cinler. İslam inancına göre melekler sadece iyi eylemler yapabilirken, cinler iyi ya da kötü eylemlerde bulunabilirler. Buna göre hem iyi cinler hem de kötü cinler vardır.

Özellikleri

İslam dininde cinlerin dumansız ateşten yaratıldığına inanılır. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da cinlerin insanlardan önce yaratıldığı geçer. Bazı açılardan insanlara benzer iradeleri mevcuttur, iyi veya kötü eylemlerde bulunabilirler, insanlar gibi yiyip içer, evlenip, çoğalabilirler. Cinsiyetlerin olduğuna inanılır; yani doğar, büyür ve ölürler. Fakat ömürlerinin insanlarınkine oranla daha uzun olduğuna inanılır. İslam dininde cinler de insanlar gibi inanan ve inanmayan şeklinde ayrılır. İnanmayan cinlerin sayısının daha fazla olduğu düşünülür. İnsanlar gibi ibadet etmeleri gerekmektedir. İnanan cinlerin inanan insanlarla beraber cennete gideceğine, inanmayan cinlerin ise inanmayan insanlarla birlikte cehenneme gideceğine inanılır. İslam dinin kutsal kitabı Kur'an'a göre, İslam dininin son peygamberi Muhammed hem insanlara hem de cinlere gönderilmiş, hem insanları hem de cinleri İslam dinine çağırmıştır. İslam dininde şeytan İman etmeyen/reddeden/ asi karakterdedir ve şeytan cinlerdendir.

Bunların dışında insanlardan farklı çeşitli özellikleri olduğu düşünülür; çeşitli şekillere girebildikleri, çok kuvvetli olup bazı ağır işleri gerçekleştirebilecekleri, istedikleri takdirde gözle görülebilir olabildikleri gibi. Ayrıca cinlerin çok büyük hızlarla hareket edebildiklerine inanılır.

Genel kanının tersine İslam inancına göre cinler geleceği ve gaybı bilemezler. Her ne kadar ruhani bir varlık türü olduklarından insanların bilmediği bazı gizemleri bildiklerine inanılsa da, geleceği ve gaybı bilmezler. Ayrıca peygamberlere inen vahyi (ilahi haber ve mesajları) peygamberler tarafından açıklanmadıkça bilemezler.

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da cinleri konu alan bir sure (bölüm) mevcuttur, adı da Cinn'dir ve Kur'an'ın 72. suresidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski