Fadl bin Abbas

 

Fadl bin Abbas

FAZL b. ABBAS b. ABDÜLMUTTALİB (Arapça: فضل بن عباس بن عبد المطلب) Ebû Abdillâh (Ebû Muhammed) Fazl b. Abbâs b. Abdilmuttalib el-Hâşimî el-Kureşî (ö. 13/634 [?]) Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, sahâbî.

Fadl bin Abbas, İslam dininin peygamberi Muhammed'in sahabesi.

Peygamberin amcası oğlu olan Fadl, Mekke döneminde müslüman oldu fakat şiddet ortamı yüzünden açıklayamadı. Mekke'nin fethinden önce babasıyla Medine'ye hicret etti.

Mekke'nin fethine, Huneyn Muharebesi'ne katıldı. Veda Haccı'nda peygamberin devesine binmiştir. Bunun için 'Redîfu'r Rasûl' lababını almıştır. Peygamberin cenazesini yıkayan ve mezarına indirenlerin arasındaydı.

Fadl'ın ölümü konusu ihtilaflıdır. Bazı kaynaklarda Suriye'de bir salgın hastalık sırasında öldüğü diğer bazı kaynaklarda Ecnadeyn Muharebesi sırasında öldüğü bildirilmiştir.

Hakkında bilgi nedir?

Kaynakça

  • Ibn Sa'd, Tabakât, IV, 37
  • el-Isâbe, 212


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski