Ümmü Eymen

 

Ümmü Eymen

Ümmü Eymen, Muhammed'in babası Abdullah bin Abdulmuttalib'den miras kalan Habeşli bir cariyedir. Muhammed'e dadılık yapmıştır. Hatta bir rivayete göre Ümmü Eymen Muhammed'i emzirmiş ve süt anası olmuştur. Asıl adı Bereke’dir ve oğlunun ismine dayanarak Ümmü Eymen lakabıyla anılmıştır. Muhammed'e yaptığı çok hizmetten dolayı Muhammed "Ümmü Eymen, anamdan sonra anamdır" demiştir. Muhammed onu daha sonra azat etmiş ise de, Ümmü Eymen ayrılmayıp onun hizmetinde devam etti.

Hayatı

Ümmü Eymen Muhammed'in babasına cariye olmadan önce nasıl yaşadığı, ne zaman doğduğu veya nasıl köle olduğu hakkında bilgiler bilinmemektedir. Muhammed doğmadan önce Abdullah'ın cariyesi olduğu bilinmektedir, dolayısıyla İslam peygamberinin doğumuna şahit olmuş ve ona küçük yaştan itibaren hizmet etmiştir. Muhammed daha doğmadan önce babası öldü ve annesi hem eşinin kabrini, hem de akrabalarını ziyaret etmek üzere Medine'ye gittikten sonra, dönüşü sırasında öldü, o sıralar İslam dininin peygamberi altı yaşlarındaydı. Bunun üzerine Ümmü Eymen Muhammed'i alıp onu dedesi Abdulmuttalib'in yanına Mekke'ye götürdü. İslam öncesi kendisi bir evlilik yapıp Ubeyd bin Zeyd ile evlendi ve bu evlilikten Eymen adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Bunun üzerine ismi Bereke olduğu halde Eymen’in annesi anlamına gelen "Ümmü Eymen" adını aldı. İslam dini doğmadan önce Ümmü Eymen eşini kaybetti ve dul kaldı, bunun üzerine oğlunu yalnız başına büyütmeye başladı. İslamiyet'in doğuşundan sonra oğlu ile birlikte Müslüman oldu. Daha sonra oğlu Eymen Hayber Gazasında öldü. Muhammed Haticeyle evlendikten sonra, Hatice, Muhammed'e Zeyd bin Hârise adındaki bir köleyi hediye etti. Zeyd bin Hârise'yi Muhammed kendisine oğul edinmişti ve onu sonraları azat ederek özgürlüğüne kavuşturmuştu. Bir gün Muhammed; "Cennet ehlinden bir kimseyle evlenmek isteyen Ümmü Eymen ile evlensin" dedi. Bunun üzerine Zeyd bin Hârise Ümmü Eymen'e talip oldu ve Muhammed onunla evlendirdi. Bu evlilikten İslam tarihine sahabenin büyüklerinden ve kahraman kumandanlarından biri olarak sayılan Usame adında bir oğlu oldu. Usame, İslam tarihine Sahabenin büyüklerinden ve kahraman kumandanlarından biri olarak tarihe geçti. Müslümanlara yapılan işkencelerden Ümmü Eymen de nasibini almış ama hiçbir zaman dininden taviz vermemişti. Müslümanlara hicret etme izni çıktıktan sonra Habeşistan’a giden kafile içinde o da yer almıştı. İslam adına yapılan savaşlara Ümmü Eymen de katıldı. Uhud Savaşı sırasında İslam ordusunun bozulmaya başlayıp içlerinden bazılarının Medine’ye dönmelerine çok üzüldü ve bunun üzerine kendisi savaşa katılma arzusunu dile getirdi. Savaş sırasında yaralıların tedavisine yardım etti, sahabelere su dağıttı ve ağır yaralıların Medine’ye taşınmasına yardımcı oldu. Hayber Gazasında da bulunup aynı hizmeti gördü.

Kocası Zeyd, Mute’de İslam ordusu kumandanı olarak katıldığı savaşta öldü. Böylece İslam uğruna hem oğlu, hem de eşi öldü. Osman bin Affan'ın halifeliğinin ilk yıllarında öldüğü belirtilmektedir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski