panofobi

 

panofobi

Panofobi ya da Panfobi (Yunanca πᾶς - hepsi, tümü ve φόβος - korku, İngilizce: Panphobia), kişinin her şeyden korkmasına yol açan fobi. Kişi kendi benliği dahil her şeyden korkar. Belirsizlik ve süreklilik gösterir. Panphobia medikal kaynaklarda fobinin bir türü olarak tanımlanmaz.

Terim ilk kez Théodule-Armand Ribot'nun The Psychology of the Emotions adlı yapıtında kullanılmıştır.

Kaynakça

  • Dorland, W. (2007), Dorland'ın medikal sözlüğü

Ayrıca bakınız


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski