arkaik

 

arkaik

arkaik ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Fransızca archaïque

1. sıfat Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan.

2. sıfat, edebiyat Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan (eski söz veya deyim).

Tiyatro Terimleri Sözlüğü - 1966

Antik'ten önceki ilk eski Yunan kültür akımı.

Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu - 1997

bk. eski

Kelime Kökeni

Fransızca archaïque "en eskiye ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca arχaïkós αρχαïκός  "en eskiye ait, ilkel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca arχaîos αρχαῖος  "ilk, en eski (sıfat)" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχē αρχή  "başlangıç (isim)" sözcüğünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

arhaik/arkaik [ c (1936) : Beşinci asır arasındaki Arkaik, Elenistik, Greko-Romen, Bizans devirlerine aittir. ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski