yorumsal arkeoloji

 

yorumsal arkeoloji

Yorumsal arkeoloji (İngilizce: Interpretative archaeology) ya da art süreçsel arkeoloji (İngilizce: Post-processual archaeology) yahut artsüreçselcilik, süreçsel arkeoloji kuramına tepki olarak arkeoloji içerisinde ortaya çıkan ve öznel arkeolojik yorumlamaların önemini vurgulayan bir arkeolojik kuramdır.

Maddi kültürün her zaman için toplumsal organizasyonları yansıttığı iddiasına karşı olan yorumsal arkeoloji, maddi kültürün insanları etkileme biçiminin sosyal olduğunu ve belirli bir aktivitenin sadece inançların, kavramların ve kuralların sosyal çerçevesi içinde var olabileceğini ileri sürmektedir.

Yorumsal arkeoloji kuramı sonraki dönemi etkilemiş ve bunun sonucu olarak cinsiyet arkeolojisi bir metot ve araştırma alanı olarak doğmuştur.

Arkeolojideki diğer kuramlar için bakınız

Kaynakça

  • Matthew Johnson, Archaeological Theory: An Introduction (Oxford 1999) s. 98.
  • Gölbaş, Alper. (2016). Türk Arkeolojisinin Kuramı. Uluslararası Sosyal araştırmalar DergisiThe Journal of International Social Research. 9. 302-316. 10.17719/jisr.20164622598. S. 306.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski