astragan

 

Astragan

Astragan, dünya piyasasındaki en eski ve en çok aranılan kürk çeşidi. Adını, Hazar Denizi kıyısındaki önemli bir ticaret merkezi ve limanı olan, büyük çoğunluğunu Tatar ve Kazakların teşkil ettiği 300.000 nüfuslu Astrahan şehrinden alır. Dünya astragan üretiminin yarıdan fazlası burada yapılmaktadır. Astragan postları Afganistan, İran, Besarabya ve Güney Afrika’da yetiştirilen Buhara(Karakul) koçlarından elde edilmektedir. Bu koçlara kuzuyken astragan denir. Astragan kuzuları, kara, gümüşi, parlak renkte, sık ve kıvırcık tüylü, beneklidirler. Kaliteli astragan elde etmek için kuzular 10-15 günlük olmadan kesilir. Hayvan büyüdükçe, renginin güzelliği ve parlaklığı azalır, kıvırcık bukleler kaybolur.

Astragan çeşitli kalitelerde olabilir. “Kıvırcık astragan” elde etmek için kuzular doğumdan sonra birkaç gün içinde kesilirler. İpek gibi yumuşak ve parlak, ama kıvırcık olmayan “breitschwanz” ise, ölü veya erken doğan kuzulardan elde edilir.

Astragan kürkleri, bilinen vizon, tilki, ayı gibi vahşi ve etle beslenen hayvanların kürklerine benzemez. Bunlar birbirine yapışmış, keçeleşmiş, ince, parlak ve kıvırcık bir yapağı yumağı gibidir.

astragan ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Fransızca astrakan

1. isim Karakul kuzusunun kıvırcık ve parlak postu.

2. sıfat Bu posttan yapılan:

      Astragan manto.

Kelime Kökeni

Ru Astraχan "Hazar Denizi kıyısında bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Türkçe χass-i tarχan "1460 yıllarında Hazar Denizinin kuzeyinde kurulan Tatar beyliği ve bu beyliğin başkenti" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Türkçe tarχan "bir yönetim veya asalet ünvanı, tarkan" sözcüğünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

astrakan "doğmamış kuzunun kıvırcık postundan yapılan kürk" [ Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati (1901) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski