belediye

 

belediye
Tarihî Samsun belediye binası

Belediye, kurumsal bir yapısı ile bölgesel ya da ulusal kanunlar tarafından kendisini yönetme hakkı tanınan idari bölünüşdür. Belediye ifadesi aynı zamanda; bir şehir veya ilçenin temizlik, aydınlatma, su ve elektrik gibi ortak ihtiyaçlarını ve hizmetlerini gören örgüt anlamında da kullanılır.

Belediye köy, kasaba, ilçe, büyük şehirlerde bulunur. Kamu hizmetleri ve temel kamu hizmetleri verir. Belediyelerin yetkileri, sanal özerklikten devlete tabiliye kadar uzanmaktadır. Belediyeler, gelir vergisi, emlak vergisi ve kurumlar vergisi toplama hakkına sahip olabilir, ancak devletten önemli miktarda fon alabilir.

belediye ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Arapça belediyye

1. isim İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt, şehremaneti.

2. isim Bu örgütün bulunduğu bina:

      "Daha belediyeyi dönmüş dönmemiştim ki beynimden vurulmuşa döndüm." - Tarık Dursun K.

Kelime Kökeni

Arapça baladī بلدى  "kente ait olan, kentsel" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça bld kökünden gelen balad بلد  "şehir, devlet" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen politeía πολιτεία  sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pólis πόλεις  "müstahkem yer, kent" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için politik maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

umur-ı belediyye, daire-i belediyye "1854 idare reformuyla İstanbul'da kurulan idari birimlerin adı" [ (1854) ]

Ek Bilgi

Yeni Osmanlıcada Fransızca municipalité karşılığı olarak Arapça beled sözcüğünden türetildi. Arapça sözcüğün kökeni için Vollers 312, Dozy I.109.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski