politik

 

politik

politik ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Fransızca politique

1. sıfat Siyasal:

      "O dönem politik ortam zaten kızışmıştı." - Ahmet Ümit

2. sıfat, mecaz Belli bi hedefe ulaşabilmek için uzlaşmayı, iyi geçinmeyi amaçlayan.

Kelime Kökeni

Fransızca politique "siyasi (sıfat), siyaset (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca politikós πολιτικός  "devlete ilişkin, siyasi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pólis, polit- πόλεις, πολιτ-  "1. müstahkem yer, kent, 2. kent devleti, devlet" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plə- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pelə-3 "kale, müstahkem yer" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Ahmet Mithat Ef. (1908 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski