beraber

 

beraber

beraber etmek ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(bera:ber), Farsça berāber

1. zarf Birlikte, bir arada:

      "Hayata beraber başladığımız / Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir" - Cahit Sıtkı Tarancı

2. zarf -e rağmen, -e karşın:

      "O günkü birdirbirler, köşe kapmacalar, esir almacalar çocukça olmakla beraber herhâlde daha erkekçeydi." - Arif Nihat Asya

3. sıfat Aynı düzeyde:

      "Bina taş, merdiveni yok, toprakla beraber." - Ahmet Rasim

Kelime Kökeni

Farsça bar ā bar بر آ بر  "1. üst üste, yüz yüze, karşı karşıya, 2. benzer, denk" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça bar بر  "üst, üzeri, üzere, e doğru (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen apar+ parçacığından evrilmiştir. Orta Farsça parçacık Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen upairi- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)uper biçiminden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

barābarlık "çatışma, çarpışma" [ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) : sançışğa turuşdı anıŋ birle, barābarlık kıldı ]

beraber etmek "karşılaştırmak, dövüştürmek, karşısına çıkarmak" [ Dede Korkut Kitabı (1400 yılından önce) : Kazanı çıkaravuz, anlara beraber edevüz ]

beraber "eşit, benzer, misl" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

beraberlik "müsavat, hiza, seviye, muvazene" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski