çok

 

çok

çok ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. sıfat Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı:

      "Bana matematik çok kolay geldi." - Falih Rıfkı Atay

2. zarf Aşırı bir biçimde:

      "Biz çocuklar evimizi çok beğendik." - Ayla Kutlu

Kelime Kökeni

Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *çaw- "bağırmak, çağırmak, gürültü etmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çavuş maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

çōk "kalabalık, gürültü, kaynaşma (isim)" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

çoχ/çoğ/çok "kalabalık, sayıca çok (sıfat)" [ Dede Korkut Kitabı (1400 yılından önce) : Kazan oğlu Uruz'uŋ üzerine çok savaşdılar ]

çok "çokluk (isim) ve çok (sıfat)" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski