da / de

 

da / de

da / de ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. bağlaç Daha önce geçmiş bir cümle veya eş görevli öge ile sonraki arasında `-den başka` anlamıyla ilişki kuran bir söz.

2. bağlaç Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlayan bir söz:

      "İş bulamayanlar kahveden de dürülüp çıkarılırlarsa bilmem artık nereye giderler?" - Reşat Nuri Güntekin

3. bağlaç `Dahi` anlamında kullanılan bir söz:

      "İşlerim var. Sen de peşime takıl benimle in, sonra ne halt edersen et." - Ayşe Kulin

4. bağlaç `Üstelik` anlamında kullanılan bir söz:

      "Gazetelerde bir haber okudum. Bu haber bugüne kadar yalanlanmadı da." - Nazım Hikmet

5. bağlaç Karşıt anlamlı cümleleri pekiştirerek bağlayan bir söz:

      Bütün yıl gezmiş de şimdi iş bulmaya kalkışmış.

6. bağlaç Şart bildiren fiillerden sonra `bile` anlamına gelerek şartın geçerli olmadığını anlatan bir söz:

      "Yatakları, yorganları bile kıt ise de hasta çocuğa yerimiz yok diyecek değiller ya." - Memduh Şevket Esendal

7. bağlaç Bazı birleşik cümleleri `ama, fakat` anlamıyla birbirine bağlayan bir söz:

      "Allah'ımı sever gibi seviyorum da ... da'sı önemli çünkü daha askerlik yapacağım." - Muzaffer Uyguner

8. bağlaç Bazı edat, bağlaç ve zarflardan sonra gelerek anlamı güçlendiren bir söz:

      "Şimdi, yalnız yorgun değil, biraz da dalgın görünüyordu." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

9. bağlaç Kendisinden önceki fiili zarf-fiil durumuna sokan bir söz:

      Çalıştı da başardı. Evine uğramış da kendisini görmüş.

10. bağlaç -erek, -ip ekli zarf-fiillerden sonra kullanılırsa temel fiilin oluş biçimini, önermenin nasıl oluştuğunu anlatan bir söz:

      Burası süpürülerek de temizlenir. Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var.

11. bağlaç Tekrarlanan iki ad, iki sıfat arasında kullanıldığında anlamı güçlendiren bir söz:

      Kadın da kadınmış ha!

12. bağlaç Bir isteğe karşı olan fiili bağlamaya yarayan bir söz:

      Sınıfını geçsin de istediğini yapmaya hazırım.

13. bağlaç Tekrarlanan fiiller arasında süreklilik bildiren bir söz:

      Bir kere ağzını açtı mı söyler de söyler. Gitmiş de gitmiş, gitmiş de gitmiş, sonunda yorulmuş.

14. bağlaç Bir şeyin yerine geçebilen iki cümlenin fiillerini birbirine bağlayan bir söz:

      Onu almadım da bunu aldım. Sen otur da ben gideyim. Kâğıt kalacakmış da bana zarf verecekmişsiniz.

15. bağlaç Tekrarlanan kelimelerin arasına girerek kuvvetli istek, direnme bildiren bir söz:

      Çocuk, satıcıyı görünce şeker de şeker diye tutturdu.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski