etmek

 

etmek

etmek ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

etmek, -der

1. nesnesiz Bir işi yapmak:

      "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu." - Haldun Taner

2. nesnesiz `İyi, kötü` zarflarıyla birlikte davranmak:

      İyi ettiniz de geldiniz.

3. -i Bulmak, erişmek:

      "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi." - Refik Halit Karay

4. -i, -den Birini bir şeyden yoksun bırakmak.

5. nesnesiz Eşit değer kazanmak:

      İki iki daha dört eder.

6. nesnesiz Herhangi bir değerde olmak:

      "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu." - Ömer Seyfettin

7. nesnesiz Kötülükte bulunmak:

      "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?" - Sait Faik Abasıyanık

8. -e Küçük veya büyük abdestini yapmak:

      Çocuk altına etti.

9. nesnesiz, eskimiş Demek, söylemek:

      "Emrah eder düştüm dile / Bülbül figan eder güle" - Erzurumlu Emrah

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski