gibi

 

gibi

gibi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. edat -e benzer:

      "Bu göz alabildiğine düzlük, sinsi bir bataklık gibidir." - Azra Erhat

2. zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından:

      Haberi aldığı gibi yola çıktı.

3. zarf İmişçesine, benzer biçimde:

      "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir." - Orhan Seyfi Orhon

4. zarf -e yakışır biçimde:

      İnsan gibi davrandı.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe kip "kalıp, model, benzerlik" sözcüğünden +I sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kip maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

kibi "aynı anlamda" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski