hayat

 

hayat

hayat ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

hayat (I)

(haya:tı), Arapça ḥayāt

1. isim Canlı, sağ olma durumu.

2. isim Yaşam:

      "Hayat sahnesinde yetmiş üç yaşın basamaklarındayım." - Halit Fahri Ozansoy

3. isim Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı:

      Köy hayatı. Gece hayatı.

4. isim Meslek:

      "Uzun dualardan sonra bana denizcilik hayatını anlatmaya başladı." - Reşat Nuri Güntekin

5. isim Geçim şartlarının bütünü:

      "Hayatımı yazılarımla kazanırım." - Halide Edip Adıvar

6. isim Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma:

      Bu köyde hiç hayat yok.

7. isim, din bilgisi Yazgı:

      Hayat onları bir türlü birleştirmedi.

8. isim Yaşamayı sağlayan şartların bütünü:

      Ayda hayat yok.

9. isim Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi:

      Atatürk'ün hayatı.

hayat (II)

Arapça ḥiyāṭ

1. isim, halk ağzında Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa.

2. isim, halk ağzında Avlu.

3. isim, halk ağzında Balkon.

4. isim, halk ağzında Sundurma.

Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü - 1968

(Mimarlık) Üstü ve üç tarafı kapalı, yalnız önü avluya açık oda. a. bk. lîvan, eyvan.

Zooloji Terimleri Sözlüğü - 1963

İngilizce: life, Fransızca: vie, Almanca: Leben, Latin: vita

Bir hayvan ya da bitkiyi anorganik ya da ölmüş organik maddeden ayıran bir özellik olup metabolizma, büyüme, üreme, çevreye uyma v.b. gibi hayatsal olaylarla kendini gösterir.

Zanaat Terimleri Sözlüğü - 1976

1. Ev avlusu. (Körküler *Yalvaç -Isparta; *Birecik -Urfa; Yeşilyurt *Haymana, Adalıkuzu *Güdül -Ankara) 2. Sofa. (Karaağaç -Bilecik)

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

İngilizce: life, Fransızca: vie, Almanca: Leben, Latin: vita: hayat

Bir hayvan ya da bitkiyi anorganik ya da ölmüş organik maddeden ayıran özellik. Canlının metabolizma, büyüme, üreme, çevreye uyum gibi gösterdiği hayatî olaylar.

Kelime Kökeni

hayat

Türkçe sözcük, Ad halinde (fizyoloji) canlı, sağ olma durumu anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (fizyoloji) hayat anlamına gelir. Ad dilinden alınan hayat kelimesi Arapça anlamındadır.

Tarihte En Eski Kaynak

Türk Dil Kurumu, TDK (1940 - ~)

Hayat sahnesinde yetmiş üç yaşın basamaklarındayım. - H. F. Ozansoy

Uzun dualardan sonra bana denizcilik hayatını anlatmaya başladı. - R. N. Güntekin

Hayatımı yazılarımla kazanırım. - H. E. Adıvar

hayat (I)

Arapça ḥyy/ḥyw kökünden gelen ḥayāat حياة  "1. canlı olma, yaşama, 2. yaşam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya حيّ  "canlı idi, yaşar idi" fiilinin masdarıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

[ ed. Borovkov, Orta Asya'da Bulunmuş Kuran Tefsirinin... (1300 yılından önce) ]

hayat (II)

Arapça ḥayāṭ حياط  "1. duvarlar, 2. duvarla çevrili avlu, dış duvarın içinde fakat ev kapısı dışında olan alan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥwṭ kökünden gelen ḥāˀit حائت  "çevre duvarı, çit" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ḥayṭ veya ḥīṭat حيط/حيطة  "etrafını çevirme, koruma, savunma, sakınma" sözcüğünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

"duvarla çevrili avlu" [ Câmi-ül Fürs (1501) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski