izin

 

izin

izin ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Arapça iẕn

1. isim Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet:

      "Ben dahi başka bir diyara gitmek için izin talep ederim." - Ahmet Kabaklı

2. isim Bir kimseye çalıştığı yerce verilen tatil:

      Yıllık iznini kullanıyor.

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: lisans, İngilizce: licence, patent, Fransızca: licence, patente

1. Herhangi bir işin ya da tecim işleminin yapılabilmesi için devletçe kişiye ya da tecimsel kuruluşa verilen izin. 2. Yurda mal satma ya da yurttan mal çıkarma izni.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

permit

izin

Kelime Kökeni

Arapça Aḏn kökünden gelen ˀiḏn إذن  "kulak verme, bir dileği kabul etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀaḏina أذن  "dinledi, kulak verdi" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça ˀuḏn اوذن  "kulak" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ˀednā אדנא  sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen uznu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Tarihte En Eski Kaynak

[ Darir (çev.), Kıssa-i Yusuf (1377 yılından önce) : ger bize izn olurısa varalum, yimek içün çok bugda alalum ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski