mana

 

mana

Mana (Arapça: المعنا), anlam, içyüz ve akla yakın sebep. Mana, zahiri ve batıni diye iki çeşittir. Mana, felsefe ile açıklanmaya çalışılsa dahi yeterli değildir. Felsefenin evrelerinden kabul edilen teolojik bölümde adı bulunsa da diğer evrelerle açıklanamaz. Medeniyeti açıklarken, maddenin ötesinde; mana, insan-tabiat ilişkisi ve muayyen bir varlık tasavvurunu ifade eder ifadesi mevcuttur.

Zahiri Mana

Bakıldığında ilk görülüp farkedilen cisim, nesnedir. Açık ve bellidir. Dış görünüşten ibarettir.

Batıni Mana

Cismin içindeki gerçek yüzüdür. Dışarıdan görülmeyip kalbe doğmasıyla bilinir.

Doğu ve Batı'da Mana

İslam dini mana kavramını açıklarken öz kriterlerini kullanırken Batı, Melanezya ve Polinezya mitolojisine göre ölçülendirir. Sihir, mistisizm, büyü, metafizik ve doğaüstü güçler kavramları ile manayı ilişkilendirir.

Misyoner Robert Henry Codrington mana tanımını teferruatlı olarak ilk kez 1891 yılında The Melanesians: Studies in their Anthropology and Folk-Lore eserinde yapmıştır. Mana; Codrington göre; fiziksel güçten tamamen farklı, her türlü iyilik ve kötülük için hareket eden ve sahip olmanın veya kontrol etmenin en büyük avantajı olan bir güç" tür.

1936'da Ian Hogbin ise mananın evrensel olmadığını iddia etmiştir.

mana ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, dil bilimi, (ma:na:), Arapça maʿnā

Anlam:

      "Ne Hak buyruğun tutarsın ne kul sözün işitirsin / Hiç bilmezsin mana nedir, ne dilde çağırmak gerek" - Yunus Emre

Budunbilim Terimleri Sözlüğü - 1973

Belirli insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde ve doğa öğelerinde alışılmışın dışında birtakım belirtiler ve işlevlerle kendini gösteren gizemsel, dinsel ve büyüsel güç.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: line at karmak

Karmakta bedene verilen ad.

Kelime Kökeni

Arapça ˁny kökünden gelen maˁnā معناٍ  "kastedilen şey, anlam, bir şeyin içyüzü" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ˁany عنى  "kastetme, anlam ifade etme" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için inayet maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

maˁnā/maˁnī [ Atebet-ül Hakayık (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski