öğüt

 

öğüt

öğüt ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

öğüt, -dü

isim

Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat:

      "Bütün öğütlerine itaat ettiğim hâlde hiçbir şeye muvaffak olamıyorduk." - Aka Gündüz

TDK kişi adları sözlüğü

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Kız

Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz.

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Erkek

Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe ö- "düşünmek, anlamak" fiilinden +It sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

öt "nasihat, akıl" [ Irk Bitig (900 yılından önce) : ögüm ötin alayın [annemin fikrini alayım] ]

ögüt "aynı anlamda" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) : algıl ögüt mendin oğul erdem tile [öğüt al benden oğul erdem dile] ]

Ek Bilgi

Oğuzca an- eşdeğeri olan ö-mek fiili, doğu Türk dillerinin temel fiillerinden biridir. Karş. Eski Türkçe ög (akıl, bilinç), öz (benlik, ruh), ötüg (anlatı). || "Akıl verme" anlamına gelen sözcük en eski kaynaklarda daima öt olup, Kaşgarlı"dan itibaren ortaya çıkan ögüt biçiminin kaynağı açık değildir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski