sorun

 

sorun

Sorun ya da problem; çözülmesi gereken mesele, soru veya aşılması gereken engel. Sorun kavramının teolojiden matematiğe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır.

Sosyal bilimlerde sorun kavramı genellikle hoşa gitmeyen, istenmeyen ve aşılması gereken bir durumu tanımlamakta kullanılır.

Matematik ve fizikte problem ise, içinde bulunulan şartları ve eldeki mevcut verileri kullanarak bir olguya, sonuca ya da yasaya ulaşmak için sorgulanması gereken durumları tanımlamakta kullanılır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Etimoloji

Sorun kelimesi türkçedir ve sormak fiilinin gövdesine -Xn ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Türkçeye Fransızcadan geçen problème kelimesinin kökeni ise Yunanca problema kelimesidir. Problema kelimesinin kökeni Yunancadaki proballein (çaba sarfetmek) sözüne dayanır. Bu söz pro- (ön) eki ile ve ballein (atmak) sözlerinin birleşiminden oluşmuştur. Yunancadan Latinceye geçen kavram, oradan öncelikle Fransızcaya ve sonrasında diğer Batılı dillere yayılmıştır.

Kelime Kökeni

Türkçe sor- fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

sorun "mesul" [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]

sorun "mesele" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

sorunsal "problematik (ad)" [ Birikim (dergi) (1976) ]

sorun ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem:

      "Türkiye'ye gölge oyununun ne zaman ve nasıl girdiği sorunu üzerine çeşitli yorumlar bulunmaktadır." - Metin And

2. isim, mecaz Sıkıntı veren durum, dert.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: mesele, problem, İngilizce: problem, Fransızca: problème

1. Çözümü, yaratıcı düşünmeyi gerektiren önemli ve güç durum. 2. Bir soru ya da bir dizi soru aracılığıyla kişiyi soruların nedenleri ile sonuçlarını araştırmaya yönelten durum.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: mesele, problem, İngilizce: problem, Fransızca: problemme, Almanca: Aufgabe, Problem, Diğer: Yun. problema, Latin: problema

1. Çözümü istenen soru. Anlamdaş. çözgü. 2. Yapılacak bir işlemi ya da oluşturulacak bir kuruluşu gerektiren önerme, Anlamdaş. çözgü.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: mesele, İngilizce: Problem, Fransızca: problème, Almanca: Problem, Diğer: Yun. problema < pro

(Yun. problema < pro = öne, ballein = atmak) : 1. Bilimsel yöntemlerle çözülmek üzere ortaya atılan soru. 2. Çözümsüz kalan kuramsal ya da kılgılı her türlü güçlük.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

problem

sorun

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: problem

1. Çözümü, yaratıcı düşünmeyi gerektiren önemli ve güç durum. 2. Bir soru ya da bir dizi soru aracılığıyla kişiyi soruların nedenleri ile sonuçlarını araştırmaya yönelten durum.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski