sperm

 

sperm

Sperm ya da tam bilimsel adı ile spermatozoon (Spermatozoid) (çoğulu: spermatozoa), erkek bireylere ait üreme hücresidir. Hayvanlar, kamçı'lı ve spermatozoa olarak bilinen kuyruğu olan hareketli sperm üretir. Bazı kırmızı algler ve mantarlar spermatia olarak bilinen hareketsiz sperm hücreleri üretirken, bazı kırmızı algler ve mantarlar spermatozoa olarak bilinir. Kapalı tohumlular polen içinde hareketsiz sperm içerirken, eğrelti otları ve bazı açık tohumlular gibi bazı bazal bitkilerde hareketli sperm bulunur.

Sperm hücreleri, spermatogenez olarak bilinen süreç sırasında oluşur. Amniyotlarda (sürüngenler ve memeliler) testislerin seminifer tübüllerinde yer alır. Bu süreç, spermatogonyum ile başlayan birkaç ardışık sperm hücresi öncülünün üretimini içerir. Bunlar spermatosit'lere farklılaşır. Spermatositler daha sonra mayoz bölünme geçirerek kromozom sayılarını yarıya indirir. Daha sonra spermatid'ler üretir. Spermiyogenez, spermatogenezin son aşamasıdır. Spermatidlerin olgun spermatozoaya olgunlaşması görülür.

Testislerde oluşan bu hücrelerin üretimi ergenlik döneminde başlar. Baş kısmında döllenme sırasında yumurtaya aktaracağı kalıtsal bilgi (DNA) taşır. Kuyruğu vardır ve hareketlidir. İnsanlarda bir çiftleşme sırasında yaklaşık 150-200 milyon sperm salınır. Ancak yumurtayı yalnızca tek bir sperm hücresi dölleyebilir. Bir sperm bir yumurta hücresine (oosit) ulaştığında, yumurtaya girmek için kuyruğunu dışarıda bırakıp, yumurta zarından geçerek kalıtsal bilgileri yumurtaya ulaştırmış olur. Spermler yoğun kıvamda bir sıvının içinde bulunurlar. Bu sıvının ismine meni (ersuyu), ejekülat veya yaygın kullanış biçimi ile sperma denir. Spermatositogenez, kök hücrelerin kendilerini değiştirmek ve olgun sperm haline gelecek bir hücre popülasyonu üretmek için bölünmesini içerir.

Spermatozoonun başı fırıncı küreğini andırır ve içerisinde kalıtsal bilgileri bulunur. Baş kısmı kep gibi saran ve içerisinde spermatozoonun, yumurta hücre duvarını geçmesi için gerekli enzimleri içeren akrozom isimli yapı bulunur. Sperm hücresi yumurtaya ulaştığında akrozom membranı içerisindeki enzimler salınarak spermatozoonun yumurta içerisine girmesi sağlanır. İçeri giren n sayıdaki erkek DNA materyali n sayıdaki dişi DNA materyali ile birleşerek 2n sayıda DNA materyali oluşur (oluşan bu hücreye zigot ismi verilir). Daha sonra zigot içerisinde hücreler bölünerek çoğalmaya başlar. Cinsiyetin oluşmasında spermatozoaların taşıdığı X ve Y kromozomları belirleyicidir. Dişi üreme hücresi X kromozom taşırken, erkek üreme hücrelerinin yarısı X diğer yarısı da Y kromozomu taşır. Eğer dişi üreme hücresini X kromozomu taşıyan spermatozoon döllemişse kromozomlar XX şeklinde olur ve bireyin cinsiyeti dişi olur, eğer Y taşıyan spermatozoon döllemişse ise bireyin cinsiyeti erkek olur. Ancak bazı istisnalar da vardır. Mesela XXY, X0 gibi kalıtsal hastalıklı bireyler de oluşabilir.

Bir insan spermatozoasının tam diyagramı İngilizce
Bir insan spermatozoasının tam diyagramı İngilizce

Sperm anatomisi
Sperm anatomisi

Bir sperm bir yumurta hücresini döllemek üzereyken
Bir sperm bir yumurta hücresini döllemek üzereyken

45 yaşında, erkek ve iyicil prostat hiperplazisi tanısıyla izlenen bir hastanın idrar örneğinde, bol miktarda sperm hücresi.
45 yaşında, erkek ve iyicil prostat hiperplazisi tanısıyla izlenen bir hastanın idrar örneğinde, bol miktarda sperm hücresi.

sperm ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, fizyoloji, Fransızca sperme

Meni.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

bk. sperma

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: sperm

Sperma.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: spermatozoon

Sperm hücresi.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: spermatozoon, spermatozoid, spermium

Olgunlaşmış erkek üreme hücresi, ##(spermatozoon)##.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: sperm

Testislerden salgılanan ergin erkek cinsiyet hücresi. #(spermatozoon)#, #(sperma)#

Kelime Kökeni

Fransızca sperme "1. genel anlamda tohum, 2. dölleme hücresi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca spérma σπέρμα  ""saçım", tohum" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca speírō, spor- σπείρω, σπορ-  "saçmak, tohum ekmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sper-4 biçiminden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Peyami Safa (1949) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski