stigma

 

stigma

stigma ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Zooloji Terimleri Sözlüğü - 1963

Türkçe: istigmat, İngilizce: stigma, Fransızca: stigmate, Almanca: Stigma, Diğer: Yun. stigma

(karşılık: göz noktası), Yun. stigma = nokta): Bazı birgözeli hayvanlarda bulunan göz noktası, 2. Eklembacaklı hayvanlarda trakea sistemlerinin hava ile temas ettiği açıklıklar.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

Türkçe: istigmat, İngilizce: stigma, spiracle, Fransızca: stigmate, Almanca: Narbe, Stigma, Diğer: Yun. stigma: nokta

1. Bazı tek hücreli hayvanlarda görülen göz noktası. 2. Eklem bacaklı hayvanların trakea sistemlerinin hava ile temas ettiği açıklıklar. 3. Kelebeklerin ve diğer bazı böceklerin renkli kanatlarındaki göz şeklindeki leke. 4.Çiçekte polenin alındığı pistilin uç kısmı. 5.Tunikatlarda solungaç yarığı. 6. Fotosentez yapan kamçılılarda kamçının dibine yakın bulunan pigmentli nokta.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

Latin: stigma

1. Eklembacaklılarda, trake sisteminin havayla temas ettiği açıklıklar. 2. Çiçeklerde, dişi üreme organının poleni aldığı uç kısmı. 3. Bazı tek hücreli hayvanlarda görülen göz noktası 4. Kelebek ve bazı böceklerin kanatlarında buluınan göz biçimindeki leke 5. Tunikatlarda solungaç yarığı.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: stigma, spiralce

1. Eklem bacaklılarda solunum sisteminin dışarı açıldığı delik. 2. Trematodlarda Schistosoma mirasidyumunun yumurta kabuğundan çıktığı kapak benzeri alan. 3. Yanık nişanı, leke.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: stigma

##(damga)##

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: stigma

Pistilin poleni tutan ve değişik biçimlerde olabilen papilsi özellikteki kısmı. #(tepecik)#

Kelime Kökeni

İngilizce stigma "sivri uçla delmek suretiyle oluşan yara" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen stigma sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stígma στίγµα  "sivri uçla yapılan delik, nokta" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca stízō "delmek, sivri uçla dürtmek" sözcüğünden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stig-yo- "sivri" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steig- "delmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için etiket maddesine bakınız.

Ek Bilgi

İngilizce sözcük 19. yy"da yaygın olarak kullanılan stereoscope (fotoğrafları üç boyutlu gibi gösteren gözlük şeklinde cihaz) terimine izafeten üretilmiştir. || Eski Yunanca steár (hayvansal katı yağ) eş kökenlidir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü (1961) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski