temkin

 

temkin

temkin ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, (temki:ni), Arapça temkīn

Bir işin sonunu düşünerek ölçülü, tedbirli davranma:

      "Bütün temkin ve vakarını kaybedip konuşanlara sokuldu." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Kelime Kökeni

Arapça mkn kökünden gelen tamkīn تمكين  "1. güçlü kılma veya olma, pekişme, ayağını sağlam basma, 2. güç, kudret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça makānat مكانة  "güçlü olma, pekinme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Darir (çev.), Kıssa-i Yusuf (1377 yılından önce) : irdi bā-tā'zim (ü) temkin (ol) māh, gördiler taht üstine oturdı şāh ]

"iktidar, kudret, sağlam iradeli olma veya kılma" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski