yankı

 

yankı

Yankı ya da eko, akustikte bir sesin belli bir süre sonra duyulan yansıması. Yankının tipik örnekleri bir kuyunun içinden, bir binadan ya da boş bir odanın duvarlarından gelen yansıma sesidir. Gerçek yankı, bir ses için alınan bir tek yansımadan oluşur. Yankıya sebep olan yüzeyin uzaklığı, ses ile yankı arasındaki zaman farkının ses hızıyla çarpılmasıyla bulunabilir. Yankı için batı dillerinden kullanılan eko isminin kaynağı Yunan mitolojisinde yer alan, adını Yunanca ses (ἦχος - ēchos) kelimesinden alan Ekho karakteridir.

{tocify} $title={İçindekiler}

yankı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, aksiseda, inikâs, akis, eko:

      "Ben kimsesiz seyyahı meçhuller caddesinin / Ben yankısından kaçan çocuk kendi sesinin" - Necip Fazıl Kısakürek

2. isim, mecaz Bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu, düşünce veya tepki, akis, inikâs:

      "Bu çığlıklar, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa geniş yankılarla bütün yurdu kaplıyordu." - Yusuf Ziya Ortaç

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: aks-i seda, eko, İngilizce: echo, reverberation, Fransızca: écho, réverbération, Almanca: Echo, Hall, Nachhall, Halligkeit

Sinema/TV. Ses dalgalarının, çeperleri pek soğurucu olmayan bir yerde çarpıp geri dönmesi; bu dönme sonunda sesin geride bıraktığı iz.

Gökbilim Terimleri Sözlüğü - 1969

İngilizce: echo, Fransızca: écho, Almanca: Echo

Ses dalgalarının ya da elektromagnetik dalgaların bir engele çarpıp geri dönmesi olayı; çarpıp geri dönen dalgalar.

Uygulayım Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: akis, aksiseda, eko, İngilizce: echo, Fransızca: écho

1. fizik: Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle oluşan ikinci ses. 2. televizyon: Dolaysız dalgadan daha uzun bir yol alarak daha geç gelen dolaylı dalganın televizyon camında yaptığı parazit görüntü.

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: akis, İngilizce: echo, Fransızca: écho, Almanca: Widerhall

Bir dalganın bir engele vurarak aynı ortama geri dönmesi.

TDK kişi adları sözlüğü

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Kız

Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması.

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Erkek

Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yan- "dönmek, geri gelmek" fiilinden +gU sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yangu veya yanku sözcüğünden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

yangu/yanku "eko, aksi sada" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski