doğru

 

doğru

doğru ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. sıfat Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.

2. sıfat Gerçek, yalan olmayan:

      Doğru haber.

3. sıfat Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun:

      "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur." - Aka Gündüz

4. isim Gerçek, hakikat:

      "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz." - Nurullah Ataç

5. isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi:

      İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir.

6. zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde:

      "Doğru söylüyorsun Ali, doğru söylüyorsun ama kazın ayağı öyle değil." - Orhan Kemal

7. zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca:

      "Doğru oraya gitmiş olsaydınız herhâlde uygun olurdu." - Sait Faik Abasıyanık

8. zarf Yakın, yakınlarında:

      "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu." - Falih Rıfkı Atay

9. edat Karşı yönünce:

      "Börekçi fırınının karşısındaki dört köşe taşlar döşeli, iki yanı ağaçlı yoldan çarşıya doğru yürüyordu." - Yusuf Atılgan

10. sıfat, mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

Geometri - 2000

bk. Doğru çizgi.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: müstakim, İngilizce: line, straight line, straight, Fransızca: ligne droite, droite, Almanca: Gerade, gerade Linie, Latin: lined

1. Düzlemde dikdörtgenel konaçlara göre denklemi, (…)olmak üzere (…)olan düzlemsel eğri. Anlamdaş. çizgi. 2. (…)durgan bir nokta ve (…)olmak üzere, denklemi (…)olan eğri. Anlamdaş. çizgi.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

açı bk. düz açı.

Mantık Terimleri Sözlüğü - 1976

Türkçe: hakikat, İngilizce: true, truth, Fransızca: vrai, le vrai, Almanca: wahr, das Wahre

Sözeden dildeki 'doğrudur’ birli yükleminin içlemi olan doğru olma özelliği. || Doğruluk çizelgelerinde geçen D ya da 1 simgesi, bu özelliğin sözeden dildeki adıdır. Krş.. doğruluk değeri, yanlış.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

İngilizce: true, Fransızca: vrai, Almanca: wahr, richtig, Latin: verus

1. Gerçeğe uygun olan. 2. (Mantıkta) Düşünme yasalarına uygun olan.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

İngilizce: straight line, Fransızca: ligne droite, Almanca: gerade Linie, Diğer: AZ. düz xatt

Oklid geometrisinin ilk (tanımsız) kavramlarından biri.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

correct, true

doğru

Kelime Kökeni

Eski Türkçe togur- "bir şeyin içinden geçmek" fiilinden +U sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe toguru veya togrı sözcüğünden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

toguru/togrı "direkt, düz (zarf)" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski