babalık

 

babalık

babalık kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

babalık, -ğı

1. isim Baba olma durumu:

      Babalık bunu gerektirir.

2. isim, halk ağzında Üvey baba:

      "O sırada babalığını anımsıyordu kötü bir düşü anımsarcasına ve kızgınlıktan tepesi atıyordu." - Muzaffer Uyguner

3. isim, halk ağzında Kaynata.

4. ünlem Yaşlı veya küçümsenen adamlara söylenen bir seslenme sözü:

      "Sen karışma bakalım babalık! Fazla söylenmeye başladın. Ayıp ne demek?" - Sait Faik Abasıyanık

Kelime Kökeni

Türkçe baba sözcüğünden +lIk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için baba maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"üvey baba veya kayınbaba" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski