babayani

 

babayani

babayani kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

sıfat, (babaya:ni:), Türkçe baba + Farsça -āne

Gösterişi ve özentisi olmayan:

      "Padişah bakmış, babayani, hırpani bir derviş. Ne gelir ki böylesinin elinden?" - Elif Şafak

Kelime Kökeni

Türkçe baba sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için baba maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

babayāne "baba gibi, eski tarzda" [ Selanikli Mustafa Âli (1600 yılından önce) ]

babayāne [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski