lökoplast

 

Lökoplast
Lökoplastın bir çeşidi olan amiloplastlar

Lökoplastlar, renksiz plastitlerdir. Bitkilerin ışık görmeyen kısımlarında (kök,yumru vb.) bulunurlar. Nişasta depolarlar. Fotosentez sonucu kloroplasta dönüşür ve üretilen glikoz, iletim sistemi yoluyla depo yeri olan lökoplastlara gelir. Burada glikoz molekülleri birleşerek nişasta molekülleri meydana gelir. Nişastanın sentezi esnasında,su açığa çıkar. n sayıda glikoz molekülünün birleşmesi esnasında (n-1) sayıda H2O molekülü açığa çıkar. Nişasta taneciklerinin şekil ve büyüklükleri bitkinin çeşidine göre farklılık gösterir.

Lökoplastlar genellikle bitkinin ışık görmeyen kısmında görülen ve renksiz olan bu plastidler nişasta içerdiklerinden birçok araştırıcı tarafından "amiloplast" olarak da adlandırılır. Fakat bir kısım lökoplast nişasta içermez.

lökoplast kelimesi hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne?

isim, bitki bilimi, (l ince okunur), Fransızca leucoplaste

Bitki hücrelerinde veya bazı kamçılılarda sitoplazma içinde bulunan ve genellikle nişasta taneciğini oluşturan cisimcik.

Zooloji Terimleri Sözlüğü - 1963

İngilizce: leucoplast, Fransızca: leucoplaste, Almanca: Leucoplaste, Diğer: Yun. leukos, plastos

(Yun. leukos = ak, Yun.plastos = meydana gelmiş) Bitki gözelerinde ve bazı kamçılılarda bulunan renksiz plastidler.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

İngilizce: leucoplast, Fransızca: leucoplaste, Almanca: Leukoplast

(Yun. leukos: ak; plastos: oluşmuş) Bitki hücrelerinde ya da bazı kamçılı bir hücrelilerde bulunan renksiz plâstitler.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: leucoplast

Bitki hücrelerinde veya bazı kamçılı tek hücrelilerde bulunan, yedek besin depolayan renksiz plastitler.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski