mor bakteri

 

Mor bakteri

Mor bakteri veya mor fotosentetik bakteri, fototrofik olan ve fotosentez yoluyla kendi besinlerini üretebilen gram-negatif proteobakterilerdir. Mor, kırmızı, kahverengi ve turuncu arasında değişen renkleri veren çeşitli karotenoidler ile bakteriyoklorofil a veya b ile pigmentlenirler. Mor kükürt bakterileri (kısmen Chromatiales) ve mor kükürtsüz bakteriler (Rhodospirillaceae) olmak üzere iki gruba ayrılabilirler. Mor bakteriler, doğada yaygın görülen bir anoksijenik fototroftur ve özellikle pigmentlerinin sentezini destekleyen anoksik koşulların olduğu sucul ortamlarda yaşarlar.

Evrimi

Araştırmacılar, bazı mor bakterilerin, bugün bitki ve hayvan hücrelerinde organel görevi gören simbiyotik bakteriler ve mitokondri ile ilişkili olduğu teorisini ortaya koydu. Bu organeller ile söz konusu mor bakterilerin protein yapılarının karşılaştırılması, ortak bir ataya sahip olduklarını düşündürmektedir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski