başlangıç

 

başlangıç

başlangıç kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

başlangıç, -cı

1. isim Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü:

      "Hayatın başlangıcı gibi sonu da bir ninni, masal ve uyku ihtiyacını duyuyor." - Abdülhak Şinasi Hisar

2. isim, edebiyat Ön söz, giriş, mukaddime.

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: iptida, mukaddime

Bir yapıtın ya da yazının ilk tümcesi. Buna "baş" da denir. Türleri:. 1. bayağı başlangıç [es. t. mukaddime-i adiye]: Söze, süslemekten kaçınarak açık ve kısaca girme. 2. aldatıcı başlangıç [es. t. mukaddime-i hadia]: Dinleyici ya da okuyucuyu kızdırabilecek bir konuya, uygun, yumuşak sözlerle girme. 3. görkemli başlangıç [es. t. mukaddime-i muhteşeme]: Dinleyici ya da okuyucuların ilgisini uyandıracak parlak sözlerle konuya girme.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü - 1948

Fransızca: Avant-propos

Kısa önsöz veya giriş.

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - 1983

Türk gölge oyunu'nda başlangıç bölümü. Hacivat'ın semai okuyarak geldiği ve perde gazeline girdiği kesim. Hacivat, bu bölümde düzyazı uyaklı yakarışa geçer, sonra iki dize şiir okur. Karagöz, gerginin, seyirciye göre sağ üst köşesinden iner ve tekerleme'ye girer.

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - 1983

Meddahın öyküsünün başlangıç bölümü. Burada meddah ya bir divan okur ya da bir tekerleme söyler.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

initial

başlangıç

Kelime Kökeni

Türkçe başlan- fiilinden +gUç sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski