belagat

 

belagat

belagat kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

belagat, -ti

(bela:gat, l ince okunur), Arapça belāġat

1. isim İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği:

      "Gülünç olduğu kadar hazin bir belagati varmış." - Halit Fahri Ozansoy

2. isim, eskimiş Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı; retorik.

3. isim, edebiyat Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıktan uzak, düzgün anlatma sanatı:

      "Hakikati ifade için yazıdan ziyade resmin belagatine müracaat daha doğru olacak." - Sermet Muhtar Alus

4. isim, mecaz Bir şeyde gizli olan derin anlam:

      Sükûtun belagati.

Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu - 1997

bk. söz sanatı

Kelime Kökeni

Arapça blġ kökünden gelen balāġat بلاغة  "bilgide ve özellikle retorikte yetkin olma, güzel söyleme yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bulūġ بلوغ  "erme, varma, yetişme" sözcüğü ile eş kökenlidir. büluğ maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski