belirtili nesne

 

belirtili nesne

belirtili nesne ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, dil bilgisi

Belirtme durumu ekini almış, geçişli fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu; belirli nesne, sarih meful:

      “Kapıyı açtı” cümlesinde “kapıyı” sözü belirtili nesnedir.

Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: marife, mef'ulü sarih, İngilizce: determined direct object, Fransızca: complément direct déterminé, object, Almanca: bestimmtes näheres Objekt

(Derleme., nesne, -i’li tümleç, -i’li nesne) Geçişli eylemi tümleyen ve belirtme durumunda bulunan tümleç: Bu meseleyi çözmeden gitmeyin; Çocuklar annelerinin evde bulunmayışını fırsat bilirler; Ali evi sattı, bahçeyi bıraktı; Bazı insanlar okumayı sever, yazmayı sevmez; Kar bütün limanı sarmıştı vb.

Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu - 1997

bk. belirli nesne

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski