berceste

 

berceste

berceste kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Farsça berceste

1. sıfat, eskimiş Değeri yüksek olan.

2. sıfat, eskimiş Seçilmiş, seçme.

3. isim, eskimiş edebiyat Sanat değeri yüksek olan dize.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü - 1948

(Divan edebiyatı terimi) Hatıra kolaylıkla geldiği halde değerli bir anlam taşıyan dizeye veya koşuğa sıfat olur.

Kelime Kökeni

Farsça barcaste برجسته  "yükseğe sıçrayan, (mec.) öne çıkan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça barcastan برجستن  "yukarı sıçramak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça castan "sıçramak, seğirmek" fiilinden ber+ önekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

bercesten "1. (ur veya apse) çıkmak, kabarmak, 2. seğirmek, helecan" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

mısra-i berceste "şiirde öne çıkan veya seçkin mısra" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

1 Yorumlar

 1. Berceste, edebiyatta öz, güzel, latif, ince anlamlı, kolayca hatırlanan, yapısı sağlam dize ya da beyittir.

  Genel anlamda bir şiirdeki en güzel dize ya da beyit de denebilir.

  Bazı berceste örnekleri:

  Sü uyur düşmen uyur hasta-i hicrân uyumaz
  Şeyh Gâlib
  Çeşmini gördüm unutdum derdi de dermânı da
  Şeyh Gâlib
  Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
  Muhibbî (I. Süleyman)
  Ölmek kaderde var; yaşayıp köhnemek hazin
  Buna bir çâre yok mudur ya Rabbilâlemin
  Yahya Kemal Beyatlı

  Tevbeler ittim ki itmeyim tevbe. Tevbeye tevbe-i nasuh olsun. (Sadrazam Bozoklu Kara Mustafa Paşa) (1640-1698)

  YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski