gösterim

 

gösterim

gösterim kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim, sinema, tiyatro Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi; projeksiyon.

2. isim Sinema salonlarında filmin gösterilmeye başlaması; vizyon.

3. isim Sinema, tiyatro, konser vb. sanat dallarında verilen gösterilerden her biri; seans.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: 1-2. irae, temsil, projeksiyon, gösterme, 3. seans, İngilizce: 1-2. projection, film projection, showing, film showing, performance, (ABD) screening, film screening, 3. show, performance, Fransızca: 1-2. projection (cinématographique, de film), 3. séance (de cinéma), Almanca: 1-2. Projektion, Filmprojektion, Vorführung, Filmvorführung, Vorstellung, Filmvorstellung, Kinovorstellung, 3. "Séance"

Sinema 1. Bir film üzerindeki resimlerin gösterici yardımıyla görüntülüğe yansıtılarak görüntülerin oluşturulması. 2. Bu yolla, filmin tümünün ya da bir bölümünün izlenmesinin sağlanması. 3. Bir sinemanın belli bir izlencesinin yer aldığı ve belirli bir saatten başlayıp yine belirli bir saatte sona eren çalışması.

Bilişim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: temsil, İngilizce: representation, Fransızca: représentation

Bir veri türünün, belli bir simgeler kümesi kullanılarak yazımı.

Uygulayım Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: projeksiyon, İngilizce: projection, Fransızca: projection

sinema: Görüntülerin, gösterici yardımıyla beyazperdeye yansıtılması işi.

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: temsil, İngilizce: representation, Fransızca: représentation, Almanca: Darstellung

Bir niceliği, bir dizgeyi ya da bir olayı simgelerle belirtme.

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: temaşa, İngilizce: spectacle, Fransızca: spectacle, Almanca: Schauspiel

Sahnede, alanda ya da gergi üzerinde oynanan, göz ve kulağa yönelen oyunların, dansların ve benzeri sanatların tümüne verilen ad. Örnet : Tiyatro, balet, opera, dans ortaoyunu, gölge oyunu vb.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

notation

gösterim

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

representation

gösterim

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski