karşılık

 

karşılık

karşılık kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

karşılık, -ğı

1. isim Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış; mukabele, ivaz:

      "Haykırışlarına etraftan karşılık gelmiyordu." - Hüseyin Rahmi Gürpınar

2. isim Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz:

      "Sonra temaşa kelimesi doğrudan doğruya tiyatro kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır." - Ahmet Kutsi Tecer

3. isim Verilen cevap.

4. isim Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey:

      "Bir buçuk aylığının karşılığı olan üç yüz lira hatırı sayılır bir para idi." - Refik Halit Karay

5. isim Bir iş için ayrılmış para.

6. edat Karşılaştırma, oran ve benzetme bildiren bir söz:

      "Buna karşılık köy halkı, üyelerinden birinin davranışı hakkındaki görüşlerini ve yargılarını açıkça dile getirebilirdi." - Engin Geçtan

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Divan yazınındaki "nazire" karşılığı kullanılan bir terim.

Zanaat Terimleri Sözlüğü - 1976

Tornada bulunan bakırı kalıba almağa yarayan ağaç araç. (-Maraş)

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: mukabil, İngilizce: cover, Fransızca: couverture

1. İnanca. 2. Kâğıt para karşılığı değerli maden. 3. Herhangi bir nesnenin karşılığı olan para.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: provision

İktisadi karar birimleri tarafından istenen veya gereksinim duyulan paranın verilmesi, ödeneğin veya malların sağlanması.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

answerback

karşılık

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski