bitüm

 

bitüm

Bitüm, petrol ayrışması ürünüdür. Hidrokarbonlar ve bunların azotlu, oksijenli, kükürtlü ve metal içeren türevlerinin bir karışımıdır. Bitüm suda çözünmez; benzen, kloroform, karbondisülfür ve diğer organik çözücülerde tamamen veya kısmen çözünür.

Katı ve viskoz petrol bitümleri yerkabuğundaki kumtaşı ve kireçtaşı katmanlarına nüfuz ederek çatlakları doldurur ve tortular oluşturur. Teknik bitüm, esas olarak asfalt reçinesi açısından zengin ağır petrol kalıntılarının (fuel oil, mazut, gudron, katran vb.) 300 - 350 °C'de yüksek vakumda veya 260 - 280 °C'de havanın oksidasyonu ile elde edilir.

Bitümden asfalt beton, bitümlü membran, asfalt kiremit, asfalt rulo çatı alınmasında kullanılır.

bitüm kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Fransızca bitume

1. isim, jeoloji Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin doğal yakıt maddelerinin genel adı; yer sakızı.

2. isim Yol kaplamasında, kâğıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde, kömür tozundan briket yapımında vb. kullanılan, doğal ısıda katı, yoğunluğu bire yakın, koyu kestane renginde madde.

Yerbilim Terimleri Sözlüğü - 1971

İngilizce: bitume, Fransızca: bitume, Almanca: Bitumen

Hayvanların yumuşak kısımlarıyle, tek gözenekli bitkilerin çürümesinden ilk önce türeyen, katı karbon hidroksit bileşimi.

Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü - 1968

İngilizce: bitumen, Fransızca: bitume, Almanca: Erdpech

(Resim) Asfalttan yapılan sepya renginde bir çeşit boya; yağlıboya resimde kullanılır.

Kimya Terimleri Sözlüğü - 1981

İngilizce: bitumen, Fransızca: bitume, Almanca: Bitumen, Erdpech

Kara-kahve renkli, katı ve yarıkatı durumda, doğal ya da yeryağı damıtım artığı ağır hidrokarbon karışımları ile, bunların metalsiz türevleri. (Asfalt, ebonit, ısı ve nem yalıtkanı olarak kullanılır.)

Kelime Kökeni

Fransızca bitume "zift" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen bitumen sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gwetūmen sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için beton maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski