bozmak

 

bozmak

bozmak kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

bozmak, -ar

1. -i Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek:

      "O kötü hayaller, güzel düşünceleri bozmaz." - Mehmed Paksu

2. -i Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak.

3. -i Dokunmak, zarar vermek:

      "Kendisini ziyaret eden gazetecilere dedi ki İtalya’da yemekler midemi bozdu." - Mevlüt Çelebi

4. -i Geçersiz, hükümsüz bir duruma getirmek; nakzetmek:

      "Eğer nişanını bozduysa yazıklar olsun." - Memduh Şevket Esendal

5. -i Büyük parayı küçük birimlere ayırmak:

      Bir milyon lira bozar mısın?

6. -i Bozguna uğratmak:

      Düşman ordusunu bozmak.

7. -i Altını paraya çevirmek.

8. -i Yabancı ülke parasını Türk parasına çevirmek.

9. -i Bağ veya bostanın son ürününü toplamak:

      Bostanı bozduk.

10. -i Bir kızın bekâretine zarar vermek.

11. -i Biçimini ve kullanılışını değiştirmek:

      "Eskileri bozuyor; beni, çocuğu giydiriyor." - Ömer Seyfettin

12. -i, mecaz Altüst etmek, çıkmaza sokmak:

      "Tam biraz rahat edeceğim, işimi bozuyorsun." - Sait Faik Abasıyanık

13. -i, mecaz Bir kimseyi beklemediği bir davranış karşısında bırakarak veya bir yalanını ortaya çıkararak küçük düşürmek:

      Adamcağızı fena bozdunuz.

14. -le, mecaz Aklını yitirecek derecede bir şeye düşkün olmak:

      Adamcağız politika ile bozmuş.

15. -i, mecaz Kötü duruma getirmek.

16. -i, hukuk Mahkeme itiraz yoluyla verilen kararı değiştirmek, yeniden yargılamanın önünü açmak.

17. -i, din bilimi Oruç, abdest vb.ni geçersiz duruma getirmek:

      "Fakat plancılar bütün bu aşağılık iftiralar ve küfürle dolayısıyla papaza kızıp oruç bozmayacak kadar olgun ve şuurlu idiler." - Doğan Avcıoğlu

Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü - 1968

Türkçe: İhlâl, İngilizce: Violate, Almanca: Verstoss

Yumrukoyununda kurallara uymamak, kuralların dışına çıkmak.

Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü - 1971

Türkçe: iptal etmek, İngilizce: invalid (to), Fransızca: invalider

Bir markayı ya da bulguyu, yasalarda yazılı nedenlerle ve yollarla yok saymak.

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski