bölük

 

bölük

bölük kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

bölük, -ğü

1. isim Bir binanın belli bir hizmete veya bir kimsenin, bir ailenin oturmasına ayrılmış olan bölümlerinden her biri:

      "Bir kandil günü öteki bölükteki büyük hanımın elini öpmeye gitmiştim." - Burhan Felek

2. isimbelik.

3. isim, askerlik Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik:

      "Şehre giren kuvvetlerimiz iki süvari bölüğünden ibaretmiş." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

4. isim, matematik On kuralına göre yazılan bir tam sayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takımı:

      Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe böl- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

bölük "hayvan veya insan grubu, kısım " [ Uygurca (1000 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski