kriter

 

kriter

kriter kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, Fransızca critère

ölçüt.

Tıp Terimleri Kılavuzu - 2010

ölçüt

Kelime Kökeni

Fransızca critère "değerlendirme ölçütü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen criterium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kritērion κριτήριον  sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kritēr κριτήρ  "yargıç" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca krínō κρίνω  "hüküm vermek, yargılamak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kri-n-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krei- "iyiyi kötüden ayırmak, elemek, sınamak" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

kriteryom [ Ulus (gazete) (1936) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski