ölçüt

 

ölçüt

ölçüt kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim

Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke; ölçü, kıstas, mısdak, miyar, kriter:

      "Geç kalmış bile olsak biz Batı'ya, Batı'nın uygarlık ölçü ve ölçütlerine çoktan uymuşuz." - Tarık Dursun K

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: kıstas, mısdak, İngilizce: criterion, Fransızca: critérium, critère

1. Niteliksel ya da niceliksel bir karşılaştırmayı ve ayırımı güvenle yapmaya yarayan kavram ya da ölçünlü düzgü (norm). 2. Bir etkinliği ya da nesneyi değerlendirirken baş vurulan ölçü ya da ana kural. 3. Bir testin değerlendirilmesine yarayan ölçün.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: mısdak, kriter, İngilizce: criterion (pl. criteria), Fransızca: critère, critérium, Almanca: Kriterium, Konnzeichen, Diğer: Yun. kritêrion

Gerekli ve yeterli koşul

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: mısdak, miyar, kıstas, İngilizce: criterion, Fransızca: critérium, critère, Almanca: Kriterium, Diğer: Yun. kriterion < krinein

(Yun. kriterion < krinein = ayırma, yargılama) : 1. (Genel olarak) Ayırma ve yargılama aracı; doğruyu yanlıştan ayırt etme aracı. 2. (Mantık ve bilgi öğretisinde) Bilgide doğruluğu ya da yanlışlığı ayırma aracı. // Ölçüt olarak geçerli olanlar: a. Biçimsel: mantıksal çelişmezlik ilkesi, b. Konuyle uygun düşme; kavramla görünen (algının) örtüşmesi; apaçık oluş.

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: kriter, İngilizce: criterion, Fransızca: critère, Almanca: Kriterium

Bir yargıya varmak ya da değer biçmek için başvurulan ilke.

Gramer Terimleri Sözlüğü - 2003

İngilizce: criterion, Fransızca: critere, criterium

Özde bir olan konuların karşılaştırılması sırasında temel alınan ölçü veya ölçüler.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

criteria

ölçüt

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: criteria

1. Bir şeyi yargılamak, değerlendirmek, tanımlamak veya doğruyu yanlıştan ayırmak için başvurulan ölçü, kriter, kıstas. 2. Olay ve nesnelerin kendisi aracılığıyla değerlendirildiği veya ölçümlerin kendisine başvurularak yapılabildiği araç, referans noktası.

Kelime Kökeni

Türkçe sözcük, Ad halinde Türkçe anlamına gelir.

Tarihte En Eski Kaynak

Türk Dil Kurumu, TDK (1940 - ~)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski