cezri

 

cezri

cezri kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

sıfat, eskimiş, (cezri:), Arapça ceẕrī

köklü:

      "Bu hâlin, Bulgaristan'da bugün ecnebi Yahudiler aleyhinde tezahür eden cezrî tedbirlerin yakın bir atide kendilerine de teşmil edilmesi endişesinden başka bir şeye atfedilmesine imkân yoktur." - Bilal N. Şimşir

Kelime Kökeni

Arapça caḏr veya ciḏr جذر  "1. kök, köken, asl, 2. havuç" sözcüğünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

"kökten, köklü (Fr radical karşılığı)" [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati (1891) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski