yaradılış

 

yaradılış

yaradılış kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü; tıynet, cibilliyet:

      "Yaradılışı gereği çapraşık olmayan durumları severdi o." - Attilâ İlhan

2. isim Bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özellikler bakımından durumu; fıtrat, hilkat:

      "Yılan kendini korumakta görünüyorsa bu, atlayıp kuşu tutmaya yaradılışının elverişli olmamasından." - Memduh Şevket Esendal

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: mizaç, İngilizce: temperament, Fransızca: temperement

1. Beden ve ruh yapılışından gelen anıklıkların tümü. 2. Kişiliğin duygusal ve heyecansal yönleri. 3. Duygusal görevlerin ya da beden yapısına ilişkin belirleyicilerin sürekli niteliği, bk. huy.

Tarım Terimleri - 1949

Türkçe: mizaç, Diğer: temperament

bk. kılış.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski